Iliev Charalambi

Vážení milovníci umění. Jsme velmi potěšeni, protože nás kontaktovala pravnučka Ilieva Charalambiho.
O tom bulharském malíři, který studoval u Julia Mařáka se toho moc nevědělo.
Přineseme Vám na těchto stránkách zajímavé informace o tomto malíři.
Již nyní zde můžete vidět dokumenty a pár fotek ze skicáře Ilieva Charalambiho.
Publikované obrazy, které zde také uvidíte, byly rodině Charalambiho bohužel odcizeny.
Pokud by se některý obraz někde objevil, budeme velmi rádi, když nás budete kontaktovat.
V průběhu Června, zde bude publikováno několik dalších obrazů, které v rodině Ilieva Charalambiho zůstaly.